Liikuttavaa palvelua - sinun ehdoillasi

Tavoitteenamme on tarjota kokonaisvaltaisia logistisia ratkaisuja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden

Lue lisää

Liikuttavaa palvelua - sinun ehdoillasi

Tavoitteenamme on tarjota kokonaisvaltaisia logistisia ratkaisuja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden

Lue lisää

Liikuttavaa palvelua - sinun ehdoillasi

Tavoitteenamme on tarjota kokonaisvaltaisia logistisia ratkaisuja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden

Lue lisää

Liikuttavaa palvelua - sinun ehdoillasi

Tavoitteenamme on tarjota kokonaisvaltaisia logistisia ratkaisuja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden

Lue lisää

Liikuttavaa palvelua - sinun ehdoillasi

Tavoitteenamme on tarjota kokonaisvaltaisia logistisia ratkaisuja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden

Lue lisää

Palvelut

Kuljetuspalvelut.com kehittää ja tarjoaa innovatiivisia, monipuolisia ja kokonaisvaltaisia logistiikan ratkaisuja.

Asennusnostopalvelut

Asennusnosturiautot

Nosturit 9-100 tonnimetriä

 • Ulottuvuus 8-37 metriä
 • Jibi- ja vinssivarustelu

Lavat

 • Kiinteät rahtilavat 6,5-7,2 metriä

Kaikissa autoissamme on perävaunun vetovalmius.

Perävaunut

 • Täysperälavetit
 • Avo-täysperävaunut
 • Kokosivuaukeavat umpikoriset täysperävaunut

Minkälaista palvelua tarvitset?

Nosturiauto

Nosturiauton kuormausnosturilla käsittelemme vaativienkin lähetysten toimitukset ja asennukset, nopeasti ja tehokkaasti. Kalustollamme voidaan nostaa, kuljettaa ja siirtää esimerkiksi:

 • Rakennustarvikkeita ja rakennuselementtejä
 • Työmaakoppeja
 • Telineitä
 • Kaapelikeloja ja muita työmaatarvikkeita
 • Ulkorakennuksia, kuten puutarhavajoja ja leikkimökkejä
 • Lisäksi tarjoamme nosturityönjohto- ja liikenteenohjauspalvelut

Toimimme nykyaikaisella kalustolla ympäristöystävällisesti.

Nostokaaviot

Asennusnosturiautot

Nosturit 9-100 tonnimetriä

 • Ulottuvuus 8-37 metriä
 • Jibi- ja vinssivarustelu

PK 22002 EH C

Voit katsoa nostokaavion tästä

Nosturiautot ja vaihtolavakuljetukset

Tarjoamme nosturiautoja ja vaihtolavakuljetuksia kaikenlaisiin kuljetus- ja nostotarpeisiin.

Kuljetuksiin lisäpalveluna myös vaihtolavojen vuokraus.

Oletpa sitten yksityis- tai yritysasiakas, niin voit luottaa kaikissa kuljetuspalveluissa yhteen toimittajaan. Toimimme nykyaikaisella kalustolla ympäristöystävällisesti.

Nosturiautot

Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy:lla on päivittäiskäytössä kymmeniä kuormausnosturilla varustettuja avolava-autoja, joiden kokonaispainot ovat luokkaa 26-28 tonnia.

Mitä nosturiautolla voi tehdä?

Nosturiauton kuormausnosturilla käsittelemme vaativienkin lähetysten toimitukset ja asennukset, nopeasti ja tehokkaasti.

Kalustollamme voidaan nostaa, kuljettaa ja siirtää esimerkiksi:

 • Rakennustarvikkeita ja rakennuselementtejä
 • Työmaakoppeja
 • Telineitä
 • Kaapelikeloja ja muita työmaatarvikkeita
 • Ulkorakennuksia, kuten puutarhavajoja ja leikkimökkejä
 • Maa-aineksia (multaa, kiviä jne.) ja polttopuita

Vaihtolava-autot

Päivittäiskäytössämme on useita vaihtolava-autoja, joissa on kuormausnosturivarustus.

Vaihtolavat

 • Rahtilavat 6,5-7,5 metriä
 • Konelavat
 • Roskalavat

Mitä vaihtolava-autolla voidaan tehdä?

Suoritamme tehokkaasti esimerkiksi rakennustyömaiden ja talkoiden jätekuljetukset. Vaihtolavoilla voidaan kuljettaa erilaisia maa-aineksia, kuten sora- ja mursketuotteita.
Kuljetamme myös työkoneet sinne, missä niitä tarvitaan.

Kaikissa autoissamme on perävaunun vetovalmius.

Jakelu ja runkoliikennepalvelut

Kuljetusta ja kuljetuksen ammattilaisia

Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy on erikoistunut kappaletavaran kuljetuksiin Suomessa. Tarjoamme laadukkaita kuljetus- ja logistiikkapalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille, sekä kertaluontoisiin että pidempiaikaisiin tarpeisiin.

Monipuolinen ja nykyaikainen kalusto

Yrityksellämme on päivittäiskäytössä useita kymmeniä ajoneuvoja sekä erilaisilla päällirakenteilla varusteltuja perävaunuja.

 •  Umpikaappiautot 10-28 tonnia
  • Perälautanostin
  • Kokosivuaukeava kuormatila 6-8,4 metriä
  • Kuormatilan lämmitin
 • Vaihtokoriautot
  • Perälautanostin
  • Vetovarustus
  • Tasonostolaitteet
 • Puoliperänvetäjät
  • 2- ja 3-akselisia

Nykyaikaisella kalustollamme ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa kappaletavarakuljetukset alusta loppuun – sovittuna aikana, ehjänä, turvallisesti ja tietenkin ympäristöystävällisesti.

Lämpösäädellyt kuljetukset

Tarjoamme luotettavaa palvelua kaikenlaisten elintarvikkeiden kylmäkuljetuksiin asiakkaan tuotteiden ja prosessien mukaisesti esimerkiksi tukkuliikkeille.

Vastaamme kaupan kustannustehokkuuden haasteisiin nykyaikaisella ympäristöystävällisellä kalustollamme ja korkealuokkaisella henkilöstöllämme.

Kylmäkuljetuskalusto

Lempäälän Autokuljetus Oy:n kuorma-autot ovat 12-18 -lavapaikkaisia. Kaikki ajoneuvomme ovat FRC-luokitettuja ja niissä on voimassa olevat ATP-todistukset. Osa kylmäkuljetusajoneuvoistamme ovat myös 2-lämpötilavarusteltuja.

Tarvittaessa käytämme perävaunuja. Yhdistelmässä on jopa 40 lavapaikkaa.

Tehokasta ja turvallista kuljetusta

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kaikki kuljetuksemme ovat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjantähden turvallisesti vakuuttamia.

Turvallisuusneuvonantajapalvelut

Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy:lta myös TNA-palvelut.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 956/2013

10 c § Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan tätä toimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta 274/2002 ja annetun asetuksen muutokset 489/2017

Lue asetuksesta 274/2002 tarkemmin.

Lue asetuksesta 489/2017 tarkemmin.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut

Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy järjestää kuljetus ja liikennealan direktiivikoulutukset. Koulutuksien luennot järjestetään Lempäälän koulutuskeskuksen tiloissa.

ADR-koulutus

ADR-sopimus (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) on sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetustapahtuman aikana. Myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa noudatetaan vastaavia säännöksiä. ADR-sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki Euroopan valtiot.

 

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien (asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

REAK-koulutus

REAK Raskaan liikenteen ennakoivan ajon koulutus.

Kurssi on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Raskaalla ajoneuvolla ajettaessa kuljettajan on tunnistettava sekä itseensä, työtehtäväänsä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit. Lisäksi muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin liittyvät riskit.

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteisiin joutumista. Ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla.

Kysy myös muita koulutuksia.

Tulevat koulutukset

Kysy hinnat ja lisätiedot yhteystietolomakkeella.

Pikakuljetukset

Varaosa toisessa kaupungissa ja asentajat odottavat? Paketti täsmällisesti ja nopeasti perille.

Soita meille:
puh. 010 311 21 21